Persoonlijkheid
Pagina afdrukken


Een kapstok
Enneagram
Big Five
Myers-Briggs
Zelfkennis
Meer informatie

Persoonlijkheid is een moeilijk begrip. Het is de unieke manier waarop iemand denkt, voelt, handelt, omgaat met zichzelf en de wereld. Het heeft te maken met datgene wat elk mens uniek maakt.

top

De persoonlijkheid kan worden gezien als een kapstok. De basis, de kapstok zelf, bestaat uit je karakter en temperament. Karakter zijn de aangeboren eigenschappen. Ze zijn bijna niet te veranderen. Temperament is hoe actief iemand is en hoe intens hij reageert.

De dingen die aan de kapstok hangen, zijn de eigenschappen en gewoontes die je in je leven hebt ontwikkeld. Deze eigenschappen zijn wel te veranderen. Maar dat is lastig en kost veel tijd. Alle persoonlijkheden zijn evenveel waard. De maatschappij functioneert alleen als er mensen met verschillende persoonlijkheden zijn.

top

Er zijn verschillende manieren om persoonlijkheid in kaart te brengen. Een daarvan is het enneagram. Dit model onderscheidt 9 persoonlijkheden. Elk type is gelijkwaardig.

top

Een andere manier om persoonlijkheid in kaart te brengen is het model Big Five. Dit model beschrijft 5 kenmerken:


  • Extraversie.
  • Meegaandheid.
  • Zorgvuldigheid.
  • Emotionele stabiliteit.
  • Openheid voor nieuwe ervaringen en ideeën. 

Het Big Five-model onderzoekt in welke mate je deze 5 kenmerken hebt. Met deze persoonlijkheidstest kun je aan de slag met het Big Five-persoonlijkheidsmodel.

top

Het persoonlijkheidsmodel van Myers-Briggs onderscheidt 4 gedragsvoorkeuren. In onderstaande tabel staan deze vier gebieden met de keuzemogelijkheden.

Waar richt je je op, waar krijgt je energie van?

de buitenwereld (E) uw innerlijk leven (I)
Hoe neem je informatie waar? feitelijk (S) intuïtief (N)
Hoe neem je beslissingen? met verstand (T) op gevoel (F)
Wat vind je belangrijk in je leven? zekerheid (J) flexibiliteit(P)


Als je introvert bent, vooral feitelijke informatie waarneemt, beslissingen neemt op gevoel en graag zekerheid wil in het leven, ben je een ISTJ. Er kunnen op deze manier 16 persoonlijkheden gevormd worden.

top

Mensen die hun eigen persoonlijkheid kennen, kunnen zichzelf meestal beter accepteren.

Soms hebben mensen moeite met zichzelf, bijvoorbeeld omdat ze introvert zijn. Als zij leren dat introversie deel van hun persoonlijkheid is, voelen ze zich beter over zichzelf. Ze veroordelen zichzelf dan niet omdat ze minder spontaan zijn. Ze leren de positieve kanten van hun persoonlijkheid benutten.

top

Informatie over de Big Five (persoonlijkheidsdimensies)
wikipedia.org/wiki/Big_Five_(persoonlijkheidsdimensies)

(Engelstalige) informatie over het model van Myers-Briggs
www.personalitypage.com/html/high-level.html

top

Bron: Medicinfo Copyright: Medicinfo Datum: 03/02/2016 Disclaimer Medicinfo
geavanceerd zoeken

Zoeken

Ik wil zoeken naar: