Langdurige nierbekkenontsteking door een verstopping in de urinewegen
Pagina afdrukken

Inleiding
Oorzaken
Verschijnselen
Diagnose
Behandeling
Complicaties
Meer informatie

De medische term voor langdurige nierbekkenontsteking door een verstopping in de nieren en de urinewegen is chronische pyelonefritis door obstructie.

top

Tot de oorzaken van een obstructie van de urinewegen behoren:

top

Tot de verschijnselen van chronische obstructieve pyelonefritis behoren algehele moeheid en een vaag gevoel van ziek zijn. Als gevolg van een slechte nierfunctie kan zich ureum in het bloed ophopen (uremie). Symptomen hiervan zijn onder meer hoofdpijn, vermoeidheid, toegenomen urinelozing en erge dorst. Door de infectie kunnen bloed en eiwit in de urine zitten. Daarnaast kan de obstructie symptomen als pijn in de lendenen teweegbrengen. Als bij beide nieren een obstructie optreedt (bilaterale obstructie), stagneert de urineproductie vrijwel volledig (anurie).

top

De diagnose van chronische obstructieve pyelonefritis wordt gesteld op basis van de verschijnselen in combinatie met bloed- en urineonderzoek, waaruit blijkt of het bloed te veel ureum bevat en of er bloed of eiwit in de urine zit. De diagnose kan worden bevestigd door intraveneuze pyeolografie of echo-onderzoek met doppler.

top

De behandeling van chronische obstructieve pyelonefritis richt zich op het opheffen van de obstructie, het bestrijden van de infectie en het wegnemen van de achterliggende oorzaak. Tegen de infectie wordt een antibioticumkuur voorgeschreven. De vernauwing kan worden opgeheven door middel van een operatie. Ter bestrijding van zwelling (oedeem), een mogelijk symptoom van de gebrekkige nierfunctie, dient de patiënt de vochtinname en het gebruik van zout te beperken. Eventuele hoge bloeddruk wordt behandeld met antihypertensiva en diuretica. Dialyse ter vervanging van de filtreerfunctie van de nieren kan in een later stadium van de ziekte nodig zijn.

top

Als de obstructie niet wordt verholpen, kan chronische obstructieve pyelonefritis langzaam maar zeker verergeren tot er sprake is van onomkeerbare nierinsufficiëntie, waardoor een niertransplantatie noodzakelijk is.

top

Informatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap
nhg.artsennet.nl

(Engels) Melzi, M.L, Guez S, and Sersale G, (1995), “Acute pyelonephritis as a cause of hyponatremia/hyperkalemia in young infants with urinary tract malformations”, The Pediatric infectious disease journal, Jan; 14(1):56-9 (USA)
www.ncbi.nlm.nih.gov

Baker, L.R.I, (1999), Renal Disease, in: Kumar, P, & Clark, M, (eds), Clinical Medicine, 4th Ed, Harcourt Publishers Limited, Edinburgh, London.

Davison, A.M, Cumming, A.D, and Swainson, C.P, (1999), Diseases of the Kidney and Urinary system, in: Haslett, C, Chilvers, E.R.E, Hunter, J.A.A, and Boon, N.A, (eds), Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 18th ed, Churchill, Livingstone, London.

Schaeffer, A.J, (1998), Infections of the Urinary Tract in: Walsh, P.C, Retik, A.B, Vaughan, E.D, et al, Campbell’s Urology, 7th edition, W.B. Saunders Company.

top

Bron: SJRI Copyright: Medicinfo Datum: 04/03/2010 Disclaimer Medicinfo
geavanceerd zoeken

Zoeken

Ik wil zoeken naar: