De boezems en de kamers van het hart
Pagina afdrukken

Inleiding
Hart (dwarsdoorsnede)
Boezems
Belangrijkste functie van de boezems
Andere functies van de boezems
De kamers
De bouw van de kamers
Functie van de kamers
Meer informatie

Het hart telt vier holle ruimten: de twee bovenste zijn de linker- en rechterboezem (atrium) en de twee onderste de linker- en rechterkamer (ventrikel). De twee helften van het hart worden door een wand (septum) van elkaar gescheiden. Er bestaat normaal geen verbinding tussen de twee boezems of de twee kamers. Hierdoor wordt zuurstofarm en zuurstofrijk bloed van elkaar gescheiden gehouden. De boezems staan via kleppen in verbinding met de kamers. Deze kleppen maken het mogelijk dat er bloed van de boezem naar de kamer kan stromen, maar niet andersom.

top

top

De bovenste gedeelten van het hart zijn de twee boezems of atria. Tussen de boezems loopt een wand. De rechterboezem ontvangt zuurstofarm bloed uit twee grote aders: de bovenste holle ader (bloed uit het hoofd en het bovenlichaam) en de onderste holle ader (bloed uit het onderlichaam).
De rechterboezem staat in verbinding met de rechterkamer.
De linkerboezem ontvangt via de longaders het bloed dat in de longen met zuurstof is verrijkt. De linkerboezem staat in verbinding met de linkerkamer.

top

De functie van de twee boezems van het hart is het bloed ontvangen uit de longen (linkerboezem) of andere delen van het lichaam (rechterboezem). Ongeveer 75 procent van het bloed dat de boezems binnenkomt, stroomt meteen door naar de twee onderste holle ruimten in het hart, de kamers. De boezems trekken zich vervolgens samen om de resterende 25 procent ook de kamers in te pompen.

top

De boezems zijn niet alleen maar holle ruimten die als pomp fungeren.
In de wand van de rechterboezem bevindt zich ook de sinusknoop, de natuurlijke gangmaker van het hart. Deze sinusknoop is verantwoordelijk voor in stand houden van de hartslag gedurende het hele leven.
Ook scheiden de boezems een hormoon (ANP) af. Dit hormoon zet de nieren aan tot een grotere urineproductie en verwijdt de bloedvaten. Van het hormoon is ook bekend dat het de hartslag vertraagt.

top

De twee onderste ruimten van het hart zijn de kamers of ventrikels. Tussen de linker- en rechterkamer loopt een scheidingswand (septum).
Elke kamer heeft twee kleppen: een klep die de kamer scheidt van de boezem erboven en een 'uitlaatklep'. Deze kleppen zorgen ervoor dat het bloed slechts in één richting kan stromen.

top

De kamers bestaan uit spierweefsel en kunnen zich samentrekken en ontspannen. De linkerkamer is gespierder dan de rechter, want die moet bloed naar alle delen van het lichaam pompen, zowel naar boven (hersenen) als naar beneden (voeten). Over de spierwerking van het hart heeft de mens geen controle. Dit gaat automatisch.

Aan de binnenwand van de kamers zitten plooien en sterke peesdraden die voorkomen dat de slippen van de hartkleppen 'omklappen' - zoals een paraplu bij harde wind - wanneer de kamers zich samentrekken.

top

De rechterkamer ontvangt bloed uit de rechterboezem en pompt bloed naar de longen, waar het zuurstof opneemt. Het zuurstofrijke bloed stroomt vervolgens naar de linkerboezem, die het zuurstofrijke bloed de linkerkamer in pompt. Vanuit de linkerkamer wordt bloed gepompt in de grote lichaamsslagader (aorta). Op dat moment sluit de klep tussen de kamer en de boezem.

Als de kamers zich ontspannen, openen de kleppen tussen de boezems en de kamers zich. De kamers vullen zich met bloed en de cyclus begint opnieuw. Deze cyclus van samentrekken en ontspannen duurt minder dan een seconde. De linker- en de rechterkamer trekken tegelijkertijd samen. De cyclus van samentrekking en ontspanning van de kamers nemen wij waar als een hartslag.

Het bloed dat uit de kamers komt wordt door slagaders door het lichaam vervoerd. Deze slagaders bieden weerstand aan de bloedstroom en op bepaalde plaatsen moet het bloed ingaan tegen de zwaartekracht. Het bloed in de slagaders staat dan ook onder aanzienlijke druk: de bloeddruk.

top


Informatie van de hartstichting over de werking van het hart
www.hartstichting.nl/bouwenwerkingvanhethart

top

Bron: Medicinfo Copyright: Medicinfo Datum: 26/04/2013
geavanceerd zoeken

Zoeken

Ik wil zoeken naar: